Meniu
Jūsų krepšelis
Nauja svetainė - Naujos nuolaidos Jums   !

Grąžinimo ir keitimo taisyklės

1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
1.1.Teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties

Remiantis Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos įsakymu (2011 m. birželio 29 d. Nr. 217), kokybiški
juvelyriniai dirbiniai yra nekeičiami ir negrąžinami. Ši taisyklė galioja visose lokaliose Jaunystės
Romantika parduotuvėse.
Remiantis ES internetinės prekybos taisyklėmis, vartotojas, juvelyrikos dirbinį įsigijęs
www.jaunystėsromantika.lt, turi teisę per 14 d. d. grąžinti prekę dėl bet kokios priežasties ir jokio
paaiškinimo. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, Pirkėjas apie prekės grąžinimą turi
informuoti el.pašto adresu sarunas@jaunystesromantika.lt pateikdamas informaciją, kuri Pirkėjui
siunčiama elektroniniame laiške informuojant apie užsakymo patvirtinimą.
Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas arba Pirkėjo
nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją, įgijo fizinį prekių valdymą arba, kai vienu užsakymu
vartotojas užsakė ne vieną prekę ir jos pristatomos atskirai po 14 dienų nuo dienos, kurią
Pirkėjas arba Pirkėjo nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją, įgijo fizinį paskutinės prekės
valdymą.
Kad Pirkėjas nepraleistų sutarties atsisakymo termino, pakanka pranešti apie ketinimą pasinaudoti teise
atsisakyti sutarties iki sutarties atsisakymo termino pabaigos. Pirkėjui nusprendus pasinaudoti teise atsisakyti
pirkimo - pardavimo sutarties, ne vėliau nei per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie pirkimo – pardavimo
sutarties atsisakymą gavimo dienos Pardavėjas grąžina Pirkėjui visą gautą sumą Pirkėjui, išskyrus pristatymo
išlaidas, tiesiogines grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Sumokėti pinigai grąžinami tokiu pačiu mokėjimo
būdu, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, grąžinant lėšas į Pirkėjo sąskaitą, iš
kurios buvo apmokėta už prekes. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio
pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis. Pirkėjas
privalo nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pateikė Pardavėjui
prašymą dėl prekių pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo, išsiųsti prekes atgal Pardavėjui arba jas
grąžinti parduotuvėse, kurių sąrašas pateikiamas Elektroninės parduotuvės interneto svetainėje,
skiltyje "Mūsų parduotuvės".
Pardavėjas turi teisę nevykdyti pinigų grąžinimo procedūros tol, kol negaus grąžinamos prekės arba įrodymo,
kad Pirkėjas išsiuntė grąžinamą prekę, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau. Pirkėjas atsakingas už prekių
vertės sumažėjimą dėl veiksmų, nebūtinų tam, kad būtų galima nustatyti, koks prekės pobūdis, savybės ir
kaip ji veikia.
Remiantis ES internetinės prekybos taisyklėmis, vartotojas neturi teisės per 14 d. d. grąžinti prekės, kuriai
buvo užsakyta ir atlikta graviravimo paslauga.
1.2. Prekių grąžinimo pagal Taisyklių 1.1. punktą sąlygos
Pirkėjas pasinaudoti teise, nurodyta Taisyklių 1.1.punkte, tik esant visoms šioms sąlygoms:
- prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda;
- prekė nebuvo dėvėta ir yra išsaugotos jos vartojamosios savybės;
- ant prekės yra visos pirkimo metu ant jos buvusios nepažeistos ir nenukirptos tiek vidinės, tiek išorinės
etiketės, apsauginės plėvelės ir kt. Jeigu etiketės nuėmimas buvo būtinas apžiūrėti prekę, Pardavėjas turi
teisę nepriimti prekių be etikečių, jei gali įrodyti, kad dėl to patiria papildomų išlaidų (naujos etiketės
pagaminimo, patvirtinimo išlaidos) arba tokių etikečių nuėmimas negali būti atstatytas, prekė praranda
originalumą.
- Esant prekės ar jos pakuotės trūkumų ar prekės dėvėjimo žymių, pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymas
negali būti vykdomas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjui pinigų. Tokiu
atveju Pirkėjas turi teisę atsiimti prekę iš Pardavėjo.

- Pardavėjas pasilieka teisę vartotojų grąžintas prekes, kurios buvo įsigytos www.jaunystesromantika.lt,
patikrinti Lietuvos Prabavimo rūmuose, kad būtų įsitikinta, ar prekė yra grąžinta tokia, kokia buvo išsiųsta. Tik
gavus analizės rezultatus Pardavėjas pateikia Pirkėjui elektroninį atsakymą dėl prekės grąžinimo. Lietuvos
Prabavimo rūmų patikra gali užtrukti iki 14 d. d.
1.3. Prekės dydžio keitimas
Jei Pirkėjo įsigyta prekė netinkamo dydžio, Pirkėjas gali grąžinti įsigytą prekę ir atgauti sumokėtus pinigus bei
užsakyti tinkamo dydžio prekę. Šiuo atveju Pirkėjas privalės grąžinti netinkamo dydžio prekę ir bus taikomos
nuostatos, numatytos Taisyklių 1.1. ir 1.2. punktuose.
1.4.Teisė grąžinti nekokybišką prekę
Pirkėjas, įsigijęs nekokybišką prekę, turi teisę per 2 metus nuo prekės pristatymo Pirkėjui pateikti Pardavėjui
prašymą. Tokiu atveju Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju el. pašto adresu
sarunas@jaunystesromantika.lt ir pateikti informaciją apie savo vardą, pavardę, prekės grąžinimo priežastį,
užsakymo numerį arba sąskaitos, patvirtinančios apmokėjimą už prekę, numerį, kontaktinius duomenis
(telefono Nr. arba el. pašto adresą), banko sąskaitos numerį ir banko, kuriame yra ši sąskaita, pavadinimą,
kodą, jeigu dėl Pirkėjo nurodyto reikalavimo reikalinga grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus už prekę ar dalį jų į
Pirkėjo sąskaitą, ir vieną iš šių reikalavimų:
- pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);
- pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
- sugrąžinti sumokėtą kainą.
Prekė bus laikoma kokybiška, jei (i) ji atitinka aprašymą ir savybes, nurodytas Elektroninėje parduotuvėje (ii) ji
yra tinkama įprastiniam naudojimui kaip ir kitos tai pačiai rūšiai priskiriamos prekės (iii) prekės kokybė ir
savybės yra tokios, kokių galima tikėtis iš kitos tai pačiai rūšiai priskiriamos prekės. Pardavėjas turi teisę
nepriimti Pirkėjo grąžinamos prekės ir nevykdyti jo prašymo, jeigu prekės trūkumai atsirado dėl netinkamo jos
naudojimo, mechaninių pažeidimų ar kitų nuo Pirkėjo priklausančių veiksmų arba tai yra natūralus prekės
nusidėvėjimas. Gaminant prekes atrenkamos tik aukščiausios kokybės medžiagos, tačiau natūralios jų
savybės yra neišvengiamos ir turėtų būti priimamos kaip prekės individualios išvaizdos dalis.
Pateikus prašymą prekė gali būti grąžinama į bet kurią "Jaunystės Romantika" parduotuvę, nurodytą
Elektroninės parduotuvės interneto svetainėje,skiltyje "Mūsų parduotuvės" siunčiant ją per siuntų savitarnos
terminalus arba per kurjerį adresu, kuris yra nurodytas el.parduotuvės skiltyje "Klientų
aptarnavimas". Pardavėjas atidžiai patikrins grąžintą prekę ir informuos Pirkėją jo elektroninio pašto adresu
per protingą laikotarpį pateikdamas informaciją apie tai, ar bus vykdomas vienas iš Pirkėjo reikalavimų,
nurodytų šiame punkte. Už prekę sumokėta suma bus grąžinta arba prekės keitimas bus įvykdytas per 14
dienų nuo dienos, kurią Pirkėjui buvo išsiųstas elektroninis laiškas, patvirtinantis apie sumokėtos sumos
grąžinimą arba prekės pakeitimą.
Jei Pirkėjas prašo grąžinti sumokėtą kainą ir toks jo prašymas pagrįstas, Pirkėjui grąžinama visa už prekę jo
sumokėta suma, įskaitant ir pristatymo išlaidas, susijusias su prekės siuntimu, taip pat tokios prekės siuntimo
grąžinant išlaidas. Suma grąžinama tokiu pačiu būdu, kokį Pirkėjas pasirinko pirkdamas prekę.
1.5.Grąžinimo būdai
Klientas gali grąžinti prekes Pardavėjo parduotuvėse, nurodytose Elektroninės parduotuvės interneto
svetainėje skiltyje "Klientų aptarnavimas", siųsdamas jas per savitarnos terminalus ar per kurjerį adresu, kuris
yra nurodytas el.parduotuvės skiltyje "Klientų aptarnavimas". Pasirinkus bet kurį iš prieš tai nurodytų
grąžinimo būdų, prekių grąžino išlaidas apmoka Pirkėjas.

1.6. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Jeigu
Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus
Pirkėjas privalo padengti prekių gražinimo išlaidas. Taip pat Pirkėjas įsipareigoja atlyginti išlaidas, kurias
padengti reikalauja kurjeris, kai Pirkėjas prekių nepriima su kurjeriu sutartu laiku.
1.7. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims prisijungimo prie Paskyros duomenų.
Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo prie Paskyros duomenų išsaugojimą, taip pat už bet
kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie
Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Paskyros ir dėl to kylančias pasekmes. Jei Pirkėjas
praranda prisijungimo prie Paskyros duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją telefono
numeriu arba elektroninio pašto adresu, nurodytu skiltyje „Klientų aptarnavimas".
1.8. Pirkėjas yra atsakingas už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs,
teisingi ir išsamūs. Pasikeitus Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateiktiems duomenims, jis privalo juos
atnaujinti skiltyje „Mano paskyra“ arba apie tai pranešdamas telefonu arba elektroninio paštu adresu, kurie
nurodyti skiltyje „Klientų aptarnavimas“. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir
(arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba
nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia
trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo
teisėtumą.
1.9. Kilus problemų dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės, Pirkėjas gali kreiptis elektroninio pašto
adresu arba telefonu, nurodytais Elektroninės parduotuvės skiltyje „Klientų aptarnavimas“.
1.10. Norėdami užtikrinti saugų grąžinimą ant prekių siuntos nerašykite „juvelyriniai dirbiniai“ ar žodžių, kurie
galėtų išduoti siuntos turinį ar vertę